top of page

ZIN - WTC Brussel - TM Open Minds ( Van Laere, BPC en VMA-Druart )

Bijzonder fier om mee te werken aan dit prestige-project in samenwerking met de TM Open Minds (Van Laere, BPC en VMA-Druart)


ZIN is het project voor de ombouw van de Torens 1 & 2 van het WTC-complex in de Brusselse Noordwijk. De bestaande torens worden, na ontmanteling, met elkaar verbonden door een nieuw volume van 14 verdiepingen met dubbele hoogte.

Zo brengt het ZIN-project verschillende functies op een uiterst innovatieve manier samen. Wonen, werken en leven worden ondergebracht in één gebouw.

Zoals de strepen van een zebra zitten de functies in elkaar verweven, we spreken dan ook over het zebra-concept. Door deze mix van functies zal er altijd volop leven zijn in het gebouw, zeven dagen op zeven.Kommentare


Featured Posts
Recent Posts
    bottom of page